Unitat del Son

Unitat del Son

 

L'ÚNIC SERVEI A LA CATALUNYA CENTRAL AMB UN EQUIP MULTIDISCIPLINAR PER TRACTAR ELS TRASTORNS DEL SON

La nova Unitat del Son neix de la col·laboració amb AdSalutem Institut del Son, fundat pel Doctor Antoni Esteve. Amb aquesta nova unitat especialitzada, la Clínica Sant Josep es converteix en centre de referència oferint aquest servei únic pel fet de comptar amb un equip de professionals de diverses especialitzats en un únic espai hospitalari a la Catalunya Central.

Segons diversos estudis, més d'un 30% de la població pateix una alteració del son, fet que dificulta les capacitats cognitives i físiques de les persones que suporten insomni, parasòmnies, síndrome d'apneas i altres trastorns que malmeten la seva qualitat de vida.

La nova Unitat del Son posa al servei del pacient les proves diagnòstiques més avantguardistes avalades per la dilatada trajectòria de l’equip de professionals multidisciplinar.

 

Telèfon: 93 874 42 98 – De dilluns a divendres, de 8 a 21 h.

Unitat del Son- Clínica Sant Josep
Unitat del Son- Clínica Sant Josep
 
TRASTORNS DEL SON ASSOCIATS:

La nova Unitat del Son, gràcies al seu equip mèdic multidisciplinar, s'orienta especialment als pacients, tant pediàtrics com persones adultes, amb patologies i alteracions del son com:

 • Insomni
 • Parasomnies
 • Excessiva Somnolència Diurna sense tractament previs
 • Trastorn del ritme circadià del son
 • Persones amb Síndrome d'Apnea - Hipopneas durant el son (no somni)
 • Persones amb Excessiva Somnolència Diurna (ESD) associada al SAHS
 • Persones amb el Síndrome de Cames Inquietes (SPI)
 
AVANTGUARDA EN PROVES DIAGNÒSTIQUES

La Unitat del Son està formada per un equip que treballa de manera integral des de la professionalitat i la rigurositat per assegurar el millor tractament als seus pacients. Comptem amb un equipament diagnòstic i de tractament adaptat a les necessitats de cada pacient:

 • Polisomnografia nocturna Hospitalària / Domiciliària: Aquesta prova estudia el son del pacient i pot realitzar-se durant una nit en àmbit hospitalari o al domicili del pacient.  Es col·loquen diversos elèctrodes per a la monitorització de l'activitat cerebral, electrocardiograma flux respiratori i Electromiografia. Mentre el pacient dorm, aquestes derivacions proveeixen les mesures fisiològiques amb què es fa el diagnòstic. El pacient pot realitzar la seva activitat normal. 

 

 • Estudi de Titulació i Adaptació al Tractament de la CPAP: És una altra modalitat d'estudi polisomnogràfic per al Síndrome d'Apnea Obstructiva del Son. És un complement a l'estudi del son per determinar la mínima pressió òptima que aconsegueixi l'eliminació de les apnees i el ronc garantint un son normal. 

 

 • Poligrafia Respiratòria Nocturna (PRN):  La poligrafia respiratòria nocturna es realitza al domicili, sent un mètode utilizat per a l'estudi dels roncs i de l'apnea del son. 

 

 • Test de Latències Múltiples/Test de Manteniment de la Vigília: Es tracta de dues proves, amb certa similitud entre elles, amb la finalitat de mesurar la severitat de la somnolència diürna i el diagnòstic d'algunes malalties com per exemple la narcolèpsia.

 

 • Actigrafia: Enregistrant els períodes d’activitat i inactivitat del pacient durant varies setmanes s'obté informació molt valuosa sobre els seus ritmes de son i els seus períodes de repòs/activitat. S'utilitza en pacients amb problemes de son, principalment aquells amb trastorns del ritme son-vigília (Jet Lag, Síndrome de Retard de Fase, treballador a torns) o amb insomni.

 

Unitat del Son- Clínica Sant Josep