Qui som

QUI SOM


La Clínica Sant Josep és el centre hospitalari de referència de l'activitat mutual i privada de la Catalunya central, i s’orienta a oferir l'excel·lència en tots els seus serveis, amb alts nivells de qualitat i exigència interna, un tracte personalitzat i un gran compromís dels seus professionals.

L’activitat de la Clínica es diversifica en tres edificis: l'Edifici A, que agrupa Urgències, Ingressos i Altes, Hospitalització, Atenció al Client, l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (lOMA) i Consultoris Privats; l'Edifici B, amb Consultoris Privats i l'accés al CIMETIR, el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació.

La Clínica es focalitza en els pacients per oferir-los una atenció sanitària emmarcada en un entorn hospitalari de primer nivell. Aquest servei integral permet a la Clínica donar una atenció molt completa amb més d'una quarantena d'especialitats, algunes d’elles agrupades en unitats especialitzades reconegudes a nivell de tot Catalunya, com el CIMETIR (Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació) o l'IOMA (Institut d'Odontologia Maxil·lofacial Avançada).

La Clínica disposa de totes les especialitats medicoquirúrgiques, tant d'adults com d'infants, on en pediatria atén prop de 8.000 visites i 10.000 urgències anualment.

qui-som1.png
qui-som2.png


UN CENTRE DE REFERÈNCIA

Des de fa uns anys, la Clínica Sant Josep s'ha distingit per la qualitat assistencial que ofereix als pacients, una fita aconseguida gràcies a integrar la màxima oferta d'especialitats mèdiques i, al mateix temps, per l'aposta de renovació i millora de les seves instal·lacions.

Per garantir als pacients un nivell òptim disposa de diferents recursos en tots els nivells assistencials: urgències, hospitalització, cirurgia, serveis ambulatoris i consultes especialitzades.

L'equilibrada combinació dels mitjans tècnics més avançats i la dedicació exigent i compromesa dels professionals han fet possible que la Clínica Sant Josep avanci amb la vocació de ser una clínica privada destacada dins el territori.

 

 

 

Política d’Atenció a les Persones Ateses

La Clínica Sant Josep forma part d’Althaia i com a tal segueix la Política d’Atenció a les Persones Ateses establerta en el marc d'aquesta fundació que dona un servei integral en l’àmbit sanitari i social. La seva missió és oferir aquest servei amb qualitat i eficiència en el marc d’una organització orientada a satisfer les necessitats de les persones que atenem, comprometent-nos a:

  • Generar confiança, ser propers i innovadors, actuar amb compromís i professionalisme, relacionant-nos amb les persones ateses en coherència amb els valors de la institució.
  • Facilitar l’accés als nostres serveis i professionals, amb equitat en l’atenció pública, mitjançant la simplificació dels processos, l’adequació dels horaris i la incorporació de noves tecnologies.
  • Escoltar de forma proactiva la persona atesa i facilitar-li la informació necessària que li permeti prendre decisions adequades i ser corresponsable del seu procés.
  • Conèixer l’experiència de la persona amb el servei rebut. Atendre i gestionar les seves opinions i peticions. Vetllar perquè tot plegat reverteixi en la millora contínua.
  • Implicar als treballadors en la importància d’assolir l’excel·lència en la comunicació, la responsabilitat en les seves actuacions i el tracte humà i respectuós amb les persones que atenen.
  • Vetllar pel compliment del codi ètic d’Althaia en relació a l’atenció a la persona, la qualitat i seguretat assistencial, la humanització de l’assistència i la convivència de l’activitat pública i mutual i privada.
  • Vetllar per la difusió i compliment dels Drets i Deures de les persones ateses.
  • Retre comptes a les persones ateses, i a la ciutadania en general, sobre les actuacions realitzades per l’organització en el marc d’aquesta política.